FC Rauman taloudellinen hyöty yhteiskunnalle vuosittain yli 4,4 miljoonaa euroa
Julkaistu: 28.03.2023 14.00

FC Rauman taloudellinen hyöty yhteiskunnalle vuosittain yli 4,4 miljoonaa euroa

FC Rauma on mukana Euroopan jalkapalloliitto UEFA:n UEFA GROW -hankkeessa, jossa
selvitettiin seuran toiminnallaan yhteiskunnalle tuomat hyödyt.


Suomen Palloliitto on tehnyt yhdessä Euroopan jalkapalloliiton UEFA:n kanssa
jalkapallon yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta mallinnuksen, jonka ensimmäiset
tulokset julkaistiin loppuvuodesta 2019. Mallinnusta tarkennettiin kesällä 2020, ja
samalla mallinnuksen loppusumma oli kasvanut merkittävästi. Social Return On
Investment (SROI) -mallinnus kertoo jalkapallon vaikuttavuudesta yhteiskuntaan
kokonaistasolla. Jalkapalloon sijoitetun pääoman ns. sosiaalinen tuotto onkin
merkittävä ollen tarkentuneiden tietojen perusteella vuositasolla noin 1,2 miljardia
euroa.

Paikalliselle tasolle, seurojen käyttöön mallinnusta alettiin tuomaan loppuvuodesta
2020. Mallinnuksen tulokset vahvistettiin FC Rauman osalta joulukuussa 2022, ja
loppusummaksi muodostui 4,4 miljoonaa euroa.


Summassa huomioidaan seuran toiminnan terveydenhuoltoon tuottamat säästöt,
sosiaaliset hyödyt kuten vapaaehtoistyö ja koulutustulokset. Summan muodostavat
myös suorat taloudelliset vaikutukset yhteiskunnalle olosuhderakentamiseen liittyvinä
tuottoina, harrastemaksuina ja työpaikkoina.


Tämä mallinnus on merkittävä vaikuttamisen työkalu, ja sitä se on mitä suuremmissa
määrin myös paikallisella tasolla. Tällaisia työkaluja on kaivattu, sillä nyt pystymme
kertomaan ja kuvaamaan toimintaamme ja sen vaikuttavuutta numeroiden
muodossa. Mukana työkalun kehittämisessä ovat muun muassa Maailman
terveysjärjestö sekä suomalaiset Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU ja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joten taustalla on vahvaa osaamista ja tutkittua
tietoa.

On hienoa nähdä FC Rauman taloudellinen vaikuttavuus, mikä kertoo tekemämme
työn tärkeydestä ja seuran merkityksestä, sekä huomata mitkä ovat vaikutukset, jos
emme tätä työtä tee. FC Rauman toimintaan sijoitettu euro poikii itsensä
moninkertaisesti takaisin. Meillä on merkittävä paikallinen rooli ja näiden lukujen
kautta pystymme näyttämään, mitä tekemämme työ meille kaikille merkitsee.
FC Rauman osalta 4,4 miljoonan euron sosiaalinen tuotto jakautuu alla kuvatulla
tavalla sosiaalisten hyötyjen, terveydenhuollon säästöjen ja taloudellisten vaikutusten
välillä.

FC Rauma ry, Football Club Rauma ry

Hakunintie 18, 26100 Rauma

Y-tunnus:1439666-7

Puh. 044-0228290

Sähköposti: juniorit@fcrauma.com