Toiminta-ajatus

FC Rauma on 1996 perustettu jalkapalloseura.

Tavoitteena on laadukkaan juniorijalkapallo- ja futsaltoiminnan edistäminen Raumalla. Kokeneet valmentajat ja taustaorganisaation n. 70 vapaaehtoista luovat vahvan perustan laadukkaan toiminnan aikaansaamiseksi.

Junioripelaajien taitojen määrätietoinen kehittäminen ja hienojen kokemusten tarjoaminen ovat keskeisiä tavoitteitamme. Palloliiton strategiaa mukaillen olemme onnistuneet, jos saamme sytytettyä lapsiin elinikäisen rakkauden lajiin ja voimme tarjota heille onnistumisen kokemuksia.


Toimintamme tärkeitä periaatteita ovat

 • Tärkeintä ovat toimintaan osallistuvat lapset, nuoret ja aikuiset
 • Meille kaikki ovat tervetulleita.
 • Toiminta on laadukasta ja sen jatkuvuus on turvattu
 • Haluamme toimia läpinäkyvästi kaikkien sidosryhmien kanssa ja noudatamme tiukasti lakisääteisiä velvollisuuksia.
 • Teemme tiivistä yhteistyötä mm. palloliiton kanssa.
 • Otamme huomioon pelaajien yksilölliset erot ja huomioimme pelaajien tasot.
 • Seuran toimintaan on helppo tulla tutustumaan ja jäädä mukaan. Me tuemme kasvua liikkuvaan ja terveelliseen elämäntapaan.
 • FC Raumalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat ja kannattajat. Haluamme jatkuvasti oppia uutta ja kehittyä ilon ja yhteisöllisyyden kautta, toisiamme kannustaen.


Seuran tavoitteena on

 • Kehittyä jalkapallo- ja futsal seurana.
 • Tarjota pelaajillemme iloisia kokemuksia ja kasvamisen mahdollisuuksia jalkapallon ja futsalin parissa.
 • Pelaajien henkilökohtaisten taitojen kehittämiseen kiinnitetään jatkuvaa huomiota.
 • Pelaamme oikeasti reilua peliä, jossa kaikille tarjotaan mahdollisuus osallistua.
 • Toiminnassamme pelaajakehitystyötä toteutetaan motivoivasti, pitkäjänteisesti ja kiirehtimättä niin, että tulokset kantavat läpi lapsi- ja nuorisourheiluvaiheiden
 • Kehitämme pelaajiamme aina ilon, ylpeyden ja lajirakkauden ilmapiirissä, olipa tavoitteena liikunnallinen elämäntapa, antoisa harrastus tai tavoitteellinen harrastaminen/kilpaileminen.
 • Olemme onnistuneet työssämme, kun pelaajamme jatkavat aktiivisina lajin parissa mahdollisimman pitkään.


Seuran säännöissä seuran tarkoitus on kuvattu seuraavasti

Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja urheilutoimintaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Toiminta keskittyy erityisesti lasten ja nuorten jalkapalloilun toimintaedellytysten luomiseen ja kehittämiseen.

Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Yhdessä tekeminen, yhteisöllisyyden lisääminen ja toisten kunnioittaminen ovat keskeisiä periaatteita. Kaikessa toiminnassa pyritään korkeaan laatuun ja läpinäkyvyyteen.

Seura tukee toiminnallaan lasten ja nuorten kansainvälisyyskasvatusta tarjoamalla mahdollisuuden eri kulttuureista tulevien lasten ja nuorten tapaamiseen liikunnan parissa.


Mission Statement

FC Rauma is a football club founded in 1996.

Our goal is to promote high-quality junior football and futsal activities in Rauma. Experienced coaches and a team of approximately 70 volunteer provide a strong foundation for delivering quality programs.

Our central objectives include the dedicated development of junior players' skills and providing them with great experiences. Following the strategy of the Football Association of Finland, we consider ourselves successful if we can instill a lifelong love for the sport in children and offer them experiences of success.

Some of the key principles of our operations are:

 • The most important participants in our activities are children, youth, and adults. Everyone is welcome.
 • We maintain high-quality activities and ensure their continuity.
 • We aim to operate transparently with all stakeholders and strictly adhere to legal obligations.
 • We collaborate closely with organizations such as the Football Association of Finland.
 • We consider individual differences among players and accommodate their levels.
 • It is easy to get involved and become a part of the club's activities. We support a healthy and active lifestyle.
 • The FC Rauma family includes players, their families, team members, and supporters. We continuously strive to learn and grow through joy and a sense of community, encouraging each other.

Our objectives as a club are:

 • To develop as a football and futsal club.
 • To provide our players with joyful experiences and opportunities for growth in football and futsal.
 • To focus on the continuous improvement of players' individual skills.
 • To promote fair play, where everyone has the opportunity to participate.
 • To implement player development in a motivating, long-term, and patient manner, ensuring results throughout youth sports.
 • To develop our players within an atmosphere of joy, pride, and a love for the sport, whether the goal is an active lifestyle, fulfilling recreation, or competitive playing.
 • We consider ourselves successful when our players continue to be active in the sport for as long as possible.

The club's purpose is described as follows in the club's rules:

The purpose of the club is to promote the physical activity and sports of its members and related civic activities within the club's operational area, ensuring that individuals with different backgrounds have the opportunity to engage in fitness and health sports, competitive and elite sports, or sports-related association activities in accordance with their capabilities and needs. The foundation of our activities is based on the ethical values of sports and the principles of fair play. Collaboration, increasing the sense of community, and respecting others are key principles. We strive for high quality and transparency in all our activities.


FC Rauma ry, Football Club Rauma ry

Hakunintie 18, 26100 Rauma

Y-tunnus:1439666-7

Puh. 044-0228290

Sähköposti: juniorit@fcrauma.com