Toimihenkilöiden tehtävät


FC Rauman valmentajien, seuratyöntekijöiden, johtokunnan, vanhempien ja joukkueen toimihenkilöiden tehtävä on tarjota lapsille ja nuorille hyvät mahdollisuudet jalkapallon pelaamiseen.

Aikuisina olemme luomassa hyvää, pelaajia kunnioittavaa ilmapiiriä sekä toimivia käytäntöjä, jotka tukevat lasten ja nuorten kehitystä sekä tuovat iloa tekemiseen.

Vapaaehtoiset seuratoimijat ovat elintärkeitä ja ilman vapaaehtoisia joukkueiden toiminta olisi mahdotonta. Seura tukee ja koordinoi vapaaehtoisten toimijoidensa työtä. Jotta toiminta olisi yhdenmukaista ja hallittua, on seura luonut toimintaohjeet joukkueiden toimihenkilöille. Onkin tärkeää, että toimihenkilöt tutustuvat ohjeistukseen huolella. Merkittävä osa seuran käytännön toiminnasta ja päätöksistä tehdään yksittäisen joukkueen tasolla. Joukkueen tulee kuitenkin kaikessa toiminnassaan noudattaa FC Rauman ohjeita ja linjauksia.

FC Raumassa toimii aktiivinen ohjaajien, valmentajien ja muiden toimihenkilöiden rekrytointi ympäri vuoden.

Toimihenkilöille tarjoamme motivoivan ja tavoitteellisen toimintaympäristön, iloisesta tekemisestä tinkimättä.

Perinteisessä yhteisössä jokaisella toimihenkilöllä on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan laatuun. Seuratoimijoilla on mahdollisuus kouluttautua niin sisäisissä kuin ulkoisissa koulutustapahtumissa.

Kentän laidalla joukkueen toimihenkilöiltä voi rohkeasti kysyä joukkueen toiminnasta, he kertovat ja opastavat mielellään.


Valmentaja

Valmentajat voivat olla seuran nimeämiä ja/tai vanhemmista valittuja. Valmentaja johtaa ja ohjaa harjoituksia ja pelejä. Valmentaja suunnittelee joukkueen toiminnan ja tapahtumat yhdessä joukkueen toimihenkilöiden kanssa. Joukkueessa on usein yksi päävalmentaja. Päävalmentajan apuna voi toimia useita apuvalmentajia.


Joukkueenjohtaja

Tiedottaa seuran päätökset joukkueelle ja vastaa joukkueen sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta. Järjestää vanhempainkokoukset vähintään 2–4 krt vuodessa. Huolehtii joukkueen pelisääntöjen laadinnasta ja noudattamisesta. Laatii toimintakalenterin/kausisuunnitelman yhdessä taustaryhmän kanssa. Ylläpitää joukkueen pelaajatietoja. Vastaa ottelutapahtumista yhdessä muun taustaryhmän kanssa. Täyttää ottelupöytäkirjat sarjoissa, joissa ne ovat käytössä ja ylläpitää joukkueen tietoja TASO:ssa ja seuran nettisivuilla.

FC Rauman Jojo-oppaan löydät täältä: FCR JOJO-opas 2023.pdf


Huoltajat

Huoltajan tehtäviin kuuluu olla apuna harjoituksissa ja otteluissa. He huolehtivat, että joukkueen varusteet ovat mukana (pallot, vesipullot, liivit jne.). Lisäksi huoltajien vastuulla ovat loukkaantuneista pelaajista huolehtiminen.

Huoltajan tehtävät seurassamme löydät täältä: Huoltajan tehtävät FCR.pdf

Rahastonhoitajat

Rahastonhoitaja huolehtii joukkueen tilistä sekä laskujen maksamisesta.

Muut tehtävät

Vanhempainillassa määritellään joukkueen muut tehtävät ja niihin vastuuhenkilöt. Tällaisia voivat olla esimerkiksi varustevastaava, joka on vastuussa pelivaatteiden tilaamisesta, talkoovastaava, joka huolehtii talkoiden onnistumisesta.


Roles of Officials

Coaches, club employees, board members, parents, and team officials have the responsibility to provide children and young people with excellent opportunities for playing soccer.

As adults, we create a positive atmosphere and effective practices that support the development and enjoyment of children and young people in soccer.

Volunteer club officials are essential, and without them, team activities would be impossible. The club supports and coordinates the work of its volunteer contributors. While individual teams make many practical decisions, it is essential for teams to adhere to FC Rauma's guidelines and policies in all their activities.

FC Rauma continuously recruits coaches, mentors, and other officials throughout the year.

Officials are provided with a motivating and goal-oriented environment, without compromising on the joy of their work.

Individual team officials are more than willing to answer questions about team activities. You can approach them near the football ground.

Coaches

Coaches may be appointed by the club or selected by parents. Coaches lead and guide practices and games, plan team activities and events in collaboration with team officials. There is usually one head coach in a team, supported by several assistant coaches.

Team Manager

The team manager communicates club decisions to the team and is responsible for internal and external communication. Team manager organizes parent meetings at least 2-4 times a year, ensures the creation and adherence to team rules, and develops the team's action calendar/season plan with the support group. He or she maintains player records, handles match events with the rest of the support group, completes match reports, and maintains team information on the club's website.

Guardians

The guardian's duties include helping in training and matches. They make sure that the team's equipment is included (balls, water bottles, vests, etc.). In addition, the guardians are responsible for taking care of injured players.

Club Treasurer

The treasurer manages the team's account and pays bills.

Other Roles

Other roles and responsibilities within the team are defined at parent meetings, with designated individuals responsible for each role. These may include, for example, an equipment manager responsible for ordering game gear or a volunteer coordinator in charge of the success of volunteer activities.

FC Rauma ry, Football Club Rauma ry

Hakunintie 18, 26100 Rauma

Y-tunnus:1439666-7

Puh. 044-0228290

Sähköposti: juniorit@fcrauma.com