Valmennuslinja

Seuran uusi Valmennuslinja on tekeillä!

Tässä alla vielä vanha....

 

7. FC Rauman valmennuksellinen-linja  
Seuran valmennuslinja on työkalu ja ohjenuora seuran valmentajille. Siinä kerrotaan mitä asioita eri ikäluokissa painotetaan ja millaiset arvot ohjaavat toimintaa. Linjausta ei ole tarkoituksella tehty liian yksityiskohtaiseksi vaan jokainen valmentaja saa soveltaa sitä parhaiten omalle joukkueelleen sopivaksi. Perusajatus ja -arvot tulee kuitenkin aina säilyttää. Jokainen FC Rauman valmentaja sitoutuu toiminnassaan noudattamaan seuran valmennuslinjaa. Seuran valmentajat pääsevät vaikuttamaan valmennuslinjan kehittämiseen valmentajakerhon (kehittämisillan) joulukuun aloituspalaverissa. Valmennuspäällikkö päivittää valmennuslinjaa.     

 

7.1. Jalkapallon Leikkimaailma (JLM) 11-vuotiaat ja nuoremmat 
Harjoitus- ja pelitapahtumia on pääasiassa 1-3 kertaa viikossa ympäri vuoden, kesto noin tunnin kerrallaan. Talvella harjoitellaan joko talviharjoitteluhallissa tai koulujen liikuntasaleissa, kesällä ulkokentillä. Harjoitukset ovat suurimmaksi osaksi leikkejä ja pelejä. Leikkien kautta opetellaan jalkapallon perusasioita sekä oman vartalon hallintaa. Harjoitukset eivät koostu pelkästään jalkapalloharjoitteista, vaan myös muita lajeja tulee välillä kokeilla sekä erilaisia leikkejä ja pitää harjoittelu monipuolisena. Valmentajien tulee kiinnittää erityistä huomiota pelaajien yksilöohjaamiseen ja huomioida pelaajien tasoerot. Taitoharjoittelu on tärkein painotettava asia ikäluokassa ja valmentajien tulee rohkaista ja kannustaa pelaajia osallistumaan seuran sekä piirin järjestämiin taitotapahtumiin. Kaikki Pelaa ja Fair Play-ajattelua tulee ehdottomasti noudattaa ja opettaa pelaajille. Joukkueessa kaikki ovat yhdenvertaisia ja nuoria opetetaan hyväksymään muut tasa-arvoisina. Ottelutapahtumissa tuloksella ei ole merkitystä eikä niistä pidetä kirjaa tai sarjataulukkoa.  Seura järjestää junioreille myös lisäharjoituksia, taitokoulun ja maalivahtitallin. Tapahtumat ovat avoimia kaikille. Taitokoulussa perehdytään nimensä mukaisesti taitoharjoitteluun ja maalivahtitallissa maalivahdin taitoihin. Edelleen leikinomaisuus ja monipuolisuus ovat keskeisiä asioita, jotka ohjaavat toimintaa.        

 

7.2. Jalkapallon Kaverimaailma (JKM) 12 - 15-vuotiaat 
Harjoitus- ja pelitapahtumia on keskimäärin 3-4 viikossa ympäri vuoden, kesto tunnista puoleentoista tuntiin. Talvella harjoitellaan talviharjoitteluhallissa, lämmitettävällä keinonurmella ja koulujen liikuntasaleissa. Lisäksi erikoisharjoituksia voidaan tehdä esim. juoksuradalla tai erilaisissa jumpissa ammattiohjaajien vetämänä. Harjoitusten pääpaino on jalkapalloharjoitteissa. Harjoitusten tarkoitus on kehittää nuorempana opittuja taitoja ja niiden pohjalta oppia uusia taitoja. Yksilöiden kehittäminen osana joukkuetta on iso osa ikäluokan tavoitteista. Pelaajien tulee oppia pelaamaan joukkueena eikä vain yksilöinä. Taitoharjoitusten painoarvo on edelleen erittäin suuri ja pelaajien henkilökohtaisten taitojen kehittämiseen on suunnattava paljon huomiota. Pelaajia tulee myös kannustaa osallistumaan piirin ja seuran järjestämiin taitotapahtumiin. Myös omatoimisen harjoittelun merkitystä tulee korostaa ja kannustaa pelaajia kehittämään taitojaan omalla ajallaan. Otteluita aletaan pelata kesällä sarjamuodossa. Menestys on sallittua, mutta se ei ole missään nimessä päätavoite. Kaikki Pelaa ja Fair Play-säännöt ovat käytössä ja niitä noudatetaan. Joukkueessa kaikki ovat tasa-arvoisia ja nuoria opetetaan hyväksymään ja kunnioittamaan toisiaan.  Lahjakkaita ja innokkaita pelaajia tulisi nostaa aina välillä ylempään ikäluokkaan harjoittelemaan ja pelaamaan. Pelaajan on aina haluttava myös itse lähteä kokeilemaan taitojaan vanhempien kanssa. Eri ikäluokkien valmentajien tulisi säännöllisesti keskustella keskenään pelaajien kehityksestä ja myös käydä seuraamassa toisten joukkueiden pelejä.  Sen lisäksi että nuoria kehitetään pelaajina, heidän yksilöllistä kasvua ihmisinä tulee tukea. Murrosikäisten valmentaja on usein myös perheen ulkopuolinen aikuinen, jolle voi puhua ja kysyä neuvoja.  Monipuolisuus harrastamisessa on edelleen tuettava asia ja nuori saa harrastaa muitakin lajeja jalkapallon ohella, esim. jääkiekkoa talvisin ja jalkapalloa kesäisin. Muiden lajien harrastamisesta ei pelaajalle kohdisteta minkäänlaisia rangaistuksia tai muunlaisia sanktioita.  Seura järjestää ikäluokalle erikoisharjoituksia kykykoulun ja maalivahtitallin muodossa. Kykykoulussa halukkaat ja innostuneet pelaajat saavat lisäharjoituksia henkilökohtaisissa taidoissa ja maalivahdit omaa erikoisharjoittelua. Ryhmät toimivat kerran viikossa keskimäärin puolet toimintakaudesta. Valmennuspäällikkö yhdessä kykyvastaavan kanssa laativat valmennussuunnitelman. Valmentajina toimivat erikseen nimetyt kyky- ja maalivahtivalmentajat.    

 

7.3. Jalkapallon Tulevaisuusmaailma (JTM) 16-20-vuotiaat  
Harjoitus- ja ottelumäärä on keskimäärin 4-6 tapahtumaa viikossa, kesto puolestatoista tunnista kahteen tuntiin. Harjoittelu ja muu toiminta muuttuu pikkuhiljaa kilpailullisemmaksi ja joukkue asettaa itselleen tuloksiin selkeät tavoitteet, esim. nousu ylempään sarjaan. Joukkue tekee valmentajan johdolla omat säännöt, jotka ohjaavat toimintaa. Sääntöihin sisältyy esim. seuraukset aiheettomista poissaoloista, tavoitteet ja miten niihin pyritään. Halutessaan joukkueen pelaajien kanssa voidaan myös tehdä sopimus pelaamisesta. Sopimuskeskusteluissa on aina oltava mukana seuran edustajana vähintään valmennuspäällikkö.  Harjoittelu muuttuu edellisistä ikäluokista kovemmaksi ja vaativammaksi. Tämä vaatii myös valmentajalta lujempaa sitoutumista ja otetta joukkueesta sekä halua kehittää omaa osaamistaan. Harjoitukset sisältävät enemmän taktisia harjoitteita ja joukkuepelaamisen merkitys kasvaa. Myös yksilöiden roolit joukkueen sisällä kasvavat. Pelaajien perustaitoja kehitetään edelleen. Oletuksena on kuitenkin, että kaikilla on jo tietty perustaso, jonka pohjalta on helppo tehdä vaativampia harjoituksia. Samoin kuin taktisen osaamisen pitää olla sellaisella tasolla, että pelaajat pystyvät omaksumaan myös erikoisempia pelityylejä.  Vanhempien junioreiden valmentajien ja edustuksen valmentajien välillä tulee olla jatkuva keskusteluyhteys. Pelaajat kulkevat läpi FC Rauman vihreävalkoisen pelaajaputken. Seuran tavoitteet on kasvattaa pelaajien taidot seuran edustusjoukkueen vaatimalle tasolle. Seura haluaa tukea pelaajaa ja edesauttaa pelaajaa etenemään peliurallaan mahdollisimman pitkälle aina kansainväliselle tasolle asti. On tärkeää, että junioreiden valmentajat tietävät miten ja millaista peliä edustusjoukkue pelaa. Näin heillä on mahdollisuus soveltaa samaa omaan joukkueeseensa ja helpottaa pelaajien siirtymistä edustukseen. Aina tämä ei ole mahdollista ja siksi keskustelu valmentajien välillä on erityisen tärkeää. Vanhempien junioreiden tulee myös muistaa olevansa roolimalleja nuoremmille pelaajille. Siksi valmentajien pitää muistaa myös kasvatuksellinen puoli työssään ja pitää huoli, että hänen pelaajansa käyttäytyvät asiallisesti peli- ja harjoitustapahtumissa. Vanhempien pelaajien käyttö apuna nuorten harjoituksissa on myös suotavaa.

 

Lisäksi: Junioripäällikkö ja valmennuspäällikkö seuraavat koko ajan valmentajien halukkuutta koulutuksiin ja järjestävät mahdollisuuksien mukaan kaikille sopivia kursseja. Kurssit voivat olla piirin, liiton, seuran tai seuran tukijoiden järjestämiä. Seura maksaa koulutukset ja pyrkii kouluttamaan valmentajiaan mahdollisimman paljon. Valmennuspäällikkö vetää valmentajakerhoa, joka on seuran valmentajien oma koulutus-, keskustelu- ja ideakerho. Valmentajakerho kokoontuu parillisina kuukausina. Lisäksi valmennuspäällikkö hankkii ja jakaa uutta materiaalia valmentajille, tarvittaessa pyrkii ohjaamaan ja neuvomaan valmennuksellisissa asioissa, laatii valmentajasopimukset sekä on yhteyshenkilö ongelmatilanteissa. Kaikkien valmentajien tulee muistaa työssään oikeat toimintatavat ja välittää ne myös pelaajilleen; kaikki pelaa, fair play, päihteettömyys, toisten kunnioittaminen, tasevertaisuus, oikeudenmukaisuus ja rasismin vastaisuus.