Kasvatuslinja

6. Seuran kasvatuksellisen-linja  FC Rauman Kasvatukselliseen -linjaan on koottu seuran arvoja sekä aatteita, joihin seuran kasvatustoiminta perustuu. Linjaan on koottu kaikkien seurassa toimivien juniori-ikäluokkien kasvatukselliset tavoitteet. Toiminta sitoutuu Suomen Palloliiton nuorisotoimintalinjan ja Kaikki  Pelaa -ohjelman tavoitteeisiin. Joukkueet kehittävät koko ajan toimintaansa ja kasvattavat yksilöitä.Tärkeimpinä arvoina leikinomaisuus, tasavertaisuus, yksilökeskeisyys, monipuolisuus, turvallisuus, suvaitsevuus ja päihteettömyys.

Seuran kasvatuksellinen -linja on tarkoitettu jokaiselle seurassa toimivalle. Tarkoituksena olla apuna ns. käytännön työkaluna, että jokainen sitoutuu noudattamaan samansuuntaista linjaa lasten ja nuorten kasvattamisessa. Sitoudumme kaikki seurassa noudattamaan yhdessä sovittuja pelisääntöjä.

 

6.1 Jalkapallon LeikkiMaailma (JLM) 11-vuotiaat ja nuoremmat 
Nuorimmat harrastajat seurassa ovat jalkapallon leikkimaailma- ikäisiä tyttöjä ja poikia.Tämän ikäisille lapsille seura tarjoaa 1-3 kertaa viikossa myös kaikille ympärivuotista toimintaa.Peruslähtökohtana että uusi aloitteleva jalkapalloilija saa tulla mukaan toimintaan omista lähtökohdistaan turvalliseen ja positiiviseen ilmapiiriin.Joukkueiden valmentajat ja ohjaajat luovat kaikille tasavertaisen mahdollisuuden tulla mukaan mukavan harrastuksen pariin. Kaikki saavat pelata ja erilaisuus hyväksytään.Harjoitusten avoin ja turvallinen ilmapiiri luo nuorelle pelaajalle kasvua tukevan ympäristön. Ensimmäisiä kasvatuksellisia opetusalueita näissä ikäluokissa ovat käytöstavat, ryhmässä toimiminen. Sekä FairPlay-henkeen kasvaminen,  johon kuuluu kanssapelaajan ja tuomarin kunnioittaminen. Sekä sääntöjen oppiminen, niiden noudattaminen ja niiden hyväksyminen. Jonka jälkeen opitaan  omatoimisuuteen ja omista tavaroista huolehtimiseen. Harjoittelun tulee tässä iässä olla leikinomaista. Lapsi oppii parhaiten leikin kautta. Taidon opettaminen on avainasemassa ja siihen tulee keskittyä eri harjoitteissa. Henkilökohtaisella ohjaamisella ja muonipuolisilla harjoitteilla ja peleillä lisätään mielekkyyttä lapsen harrastukseen. Myös monipuolisella eri lajien harrastamisella taataan lapsen hyvä liikunnallinen kokonaiskehitys.Leikkimaailman tavoitteena pelaajan innostaminen mukaan kuningasjalkapallon pariin ja myös vanhempien innostaminen mukaan seuratoimintaan. Tarkoituksena, että pelaaja saisi elinikäisen kipinän liikunnan harrastamiseen ja liikkumiseen. 

 

JA PÄHKINÄN KUORESSA... 
* Turvallinen, tasavertainen ja avoin ilmapiiri
* Fair Play – henkeen kasvaminen
* Yksilökeskeisyys – Otetaan kaikki huomioon
* Monipuolinen harrastaminen
* Puolen Pelin Takuu (PPT)
* Lajiin innostaminen – Urheilukärpäsen pureminen

 

6.2. Jalkapallon KaveriMaailma (JKM) 12-15-vuotiaat

Seurassa 12-15 -vuotiaat juniorit harjoittelevat joukkueena 3-5 kertaa viikossa.KaveriMaailman ikäluokissa nostetaan uusia kasvatuksellisia pääpainoarvoja esiin. Tässä iässä pelaajien tasoerot saattavat olla suuria. On juuri aloittaneita ja on niitä, jotka ovat pelanneet joukkueessa vuosia. Tässä riittää haastetta valmentajille myös kasvatuksellisessa mielessä. Harjoituksiin on luotava suvaitsevainen, avoin ilmapiiri. Erilaiset ihmiset otetaan mukaan toimintaan ja kohdellaan tasavertaisesti. Hyväksymisen- ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat niitä tunnetiloja. Pelaajia kasvatetaan itsenäisiksi, vastuuntuntoisiksi nuoriksi. Joukkueen pelisäännöissä tulee ottaa huomioon, että pelaajat itse ilmoittavat poissaoloista valmentajalle. Kaikkien ketkä harjoittelevat joukkueessa on päästävä pelaamaan. Näin pelaajia kasvatetaan oikeudenmukaisuuteen. Pelaajia kasvatetaan seurayhteisöön. Nuoria otetaan mukaan pelinohjaaja -toimintaan,lasten ohjaus- sekä valmennustoimintaan ja kannustetaan nuorta muihin vastuu tehtäviin.Vanhemmat juniorit toimivat esimerkkeinä nuoremmille. Terveet elämäntavat, päihteettömyys sekä fiksu ja reipas käyttäytyminen kuuluvat hyvänä esimerkkinä olemiseen. Harjoittelun pitää olla vieläkin monipuolista. Taito tulee olla suurena painotuksena harjoittelussa ja pelaajia tulee kannustaa mukaan taitokilpailuihin. Seura tarjoaa myös mahdollisuuden ohjattuun lisäharjoitteluun.Kannustetaan nuoria myös omatoimiseen harjoitteluun. Yksilön kehittäminen tulee olla tärkeämpää kuin joukkueen menestyminen. 

 

JA PÄHKINÄN KUORESSA... 
* Yksilön kehittäminen
* Kasvatus itsenäisiksi ja vastuuntuntoisiksi
* Oikeudenmukaisuuteen kasvattaminen
* Hyväksymisen- ja yhteenkuuluvuuden tunne
* Terveet elämäntavat – urheilumyönteinen elämäntapa
* Koulu ennen harrastusta
* Lajikiintymyksen vahvistaminen

 

6.3. Jalkapallon TulevaisuusMaailma (JTM) 16-20-vuotiaat 
Vanhimmat junioripelaajat ovat esimerkkinä kaikille seuran nuoremmille junioripelaajille. Terveelliset elämäntavat, päihteettömyys, rasismin ja syrjinnän vastustaminen ovat näitä  esimerkillisiä arvoja. Pelaajaa ohjataan jalkapalloperheeseen. Joillekin jalkapallosta tulee elin-ikäinen harrastus, kun taas toisille se voi olla kiva ajanviettomuoto hyvien pelikavereiden seurassa.Pelaaja voi halutessaan toimia seurassa myös muissa tehtävissä, pelinohjaajana, erotuomarina tai vaikka olla mukana seuran juniorivalmennuksessa. Tarkoituksena että jokainen halukas vastuullinen nuori saisi kuulua jalkapalloperheeseen, olkoon pelipaikka mikä tahansa.Nuoren täytyy ymmärtää esimerkkinä oleminen sekä osata kunnioittaa muita seuraihmisiä. Seuran vanhempien juniorien kohdalla urheilullinentoiminta tavoitteelistuu. Lahjakkaita pelaajia voidaan nostaa vanhempaan ikäluokkaan tai edustusjoukkueeseen. Omatoiminen harjoittelu lisääntyy ja junioripelaajilta odotetaan kohti omaa huippua -ajattelua. 

 

JA PÄHKINÄN KUORESSA...
* Terveelliset elämäntavat – Omasta terveydestä huolehtiminen
* Vastuuntunto
* Esimerkkinä oleminen
* Pelaajan ohjaaminen jalkapalloperheeseen
* Kohti omaa huippua