Seuramme junioritoiminnan linja

JUNIORITOIMINNAN - LINJA

SISÄLLYSLUETTELO 

1. Johdanto
2. Seuran Organisaatio

2.1. Toimintamalli
2.2. Johtokunta 
2.3. Junioripäällikkö

2.4. Valmennuspäällikkö
2.5. Varustevastaava
2.6. Valmentajan tehtävät
2.7. Joukkueenjohtajan tehtävät
2.8. Rahastonhoitajan tehtävät
2.9. Huoltajan tehtävät

2.10. Pelaajan rooli
2.11. Uudet Pelaajat

2.12. Vanhempien rooli
3. Tavoite alueet
3.1. Koulutus
3.2. Ohjaus
3.3. Fair Play
3.4. Viestintä
3.5. Talous ja hallinto
3.6. Tapahtumia ja toimintoja
4. Tyttöfutis
5. Seuran asut/ värit/ logo

 

1. Johdanto

Seuran junioritoimintaa pyörittää juniorijaosto, jonka alla toimii jokainen seuran juniorijoukkue. Jaosto vastaa seuran junioritoiminnasta seuran johtokunnalle.
Kädessäsi on FC Rauman junioritoiminnan -linja. Ensimmäinen kirjattu junioritoiminnan -linja valmistui seuran kymmenentenä toimintavuotena. Linjaa päivitetään aina vuosittain. Junioritoiminnan -linjassa näet läpileikkauksen seuran organisaatioon. Seuran nimettyjä vastuuhenkilöitä sekä heidän tehtävänkuviaan. Seurassa toimivalla on jokaisella oma roolinsa. Kaikki roolit ovat tärkeitä, koska vasta kaikki yhdessä luomme seuran. Junioritoiminnan -linjaan on koottu myös seuran tavoitealueita. Niitä on otsikoitu viisi kohtaa. Eli seuran tavoitteet koulutuksen, ohjauksen, Fair-Play toiminnan, viestinnän sekä talouden ja hallinon alueilla. Niihin on kirjattu myös seuran koulutussuunnitelma sekä tiedotussuunnitelma. Junioritoiminnan -linja toimii seuran laatukäsikirjana. Kirjaan on koottu seuran kasvatukselliset- sekä valmennukselliset periaatteet. Kun seuraan saadaan mukaan uusia ihmisiä, heille annetaan aina käteen tämä junioritoiminnan –linja sekä seuraesite. Linja on jokaisen toimintaan mukaan tulevan ensimmäinen apuväline tutustua seuraan sekä sitoutua seuran toimintatapoihin ja muotoihin. Linja on koottu seurassa kymmenen ensimmäisen toimintavuoden aikana vaikuttaneilta ihmisiltä. Seuran ihmiset ovat siis yhdessä luoneet seuraan yhteiset pelisäännöt, tavat toimia yhtenäisesti, yhteisiä arvoja kunnioittaen.
Yhteinen tavoitteemme on hyvin toimiva seura!

 

2.1.Seuran toimintamalli
 

2.2. Johtokunta 2017

FC Rauma ry, Hakunintie 18, 26100 Rauma, 044-0228290, juniorit@fc.rauma.com
www.fcrauma.com

Puheenjohtaja: Österman Jaana, Alkutie 28,
26560 Kolla, 0500-910845,  jaana.osterman@muottituote.fi

Varapuheenjohtaja: Aalto Jari , Mahlapiha 4,
26720 Monnanummi, 044-9702000 ,  jari.k.aalto@gmail.com

Sihteeri: Hanna-Leena Nurmi,

Taloudenhoitaja: Elo Seppo, Tehtaankatu 12 as 27,
26100 Rauma, 050-5528344,  seppo.elo@motoseal.fi

Jäsen: Tammi Jerri, 050-5758540, jerri.tammi@gmail.com

Jäsen: Österman Pekka, 044-4558210, pekka.osterman@winnova.fi

Jäsen: Vahlroos Jouko, 0400-460688,  jouko.vahlroos@elisanet.fi

Jäsen: Ojanen Kari, 040-5831129, kari.ojanen@gmail.com

  

Jäsen: Ståhl Tony, 044-5005127 tony.stahl@affecto.com

 

 

2.3. Junioripäällikkö  

JUNIORIPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄT FC RAUMASSA   

1. YHTEYDENPITO: 

· Juniorijaoston puheenjohtaja
· Edustus seuran johtokunnassa
· Edustus piirin nuorisovaliokunnassa
· Yhdyshenkilönä piirin-, seuran-, joukkueiden välillä

2. YLEINEN SEURAN KEHITYSTYÖ:

· Valmentajien/ohjaajien rekrytointi
· Organisoi seuran taitotoiminnan
· Organisoi jalkapallokoulun
· Organisoi nappulaliigatoiminnan
· Organisoi kummipelaajatoiminnan yhdessä seuran kilp.pääll. kanssa
· Valvoo (sinetti) seuran velvoitteita
· Vastaa ja ohjeistaa Operaatio Pelisäännöt
· Varmistaa Kaikki-Pelaa ohjelman toteutumisen
· Koulutussuunnitelman teko yhdessä valm.pääll. kanssa

3. TIEDOTTAMINEN: 

· Kokoonkutsuu juniorijaoston kokoukset ( www, @, UR )
· Päivittää nettisivuilta juniorijaoston uutisoinnit
· Seuran ulkoisen kuvan kehittäminen

 

2.4. Valmennuspäällikkö  

VALMENNUSPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄT FC RAUMASSA   

1. YHTEYDENPITO: 

· Valmentajakerhon vetäjä
· Edustus seuran johtokunnassa
· Seuran harjoitusvuorojen yhteyshenkilönä (kaupunki,seurat)
· Yhdyshenkilönä kaupungin ja seuran välillä

2. YLEINEN SEURAN KEHITYSTYÖ: 

· Organisoi kilpailutoiminnan (A+B juniorit)
· Organisoi kykytoiminnan
· Valmentaja sopimukset
· Pelaaja sopimukset
- Pelaajien pelipassit
· Koulutussuunnitelman teko yhdessä jun.pääll. kanssa
· Valmennusmaterian tuotto/levitys ( harj.päiväkirjat, kausisuunn.,kirjat,videot ym.)
· Seuran valmennuslinjan luominen

3. TIEDOTTAMINEN: 

· Kokoonkutsuu valmentajakerhon ( www, @, UR )
· Päivittää seuran nettisivuja
· Seuran ulkoisen kuvan kehittäminen

 

2.5. Varustevastaava  

SEURAN VARUSTEVASTAAVA   

· Seuralla on nimetty varustevastaava, joka vastaa kaikista seuran suuremmista varustehankinnoista 
· Kartoittaa yhdessä joukkueiden kanssa joukkueiden varustetilanteen uuden kauden alkaessa (varustelomake) 
· Organisoi seuran varustekirppis -päivän huhti- toukokuussa 
· Vastaa seuran valmentajien sekä muiden toimihenkilöiden yhtenäisistä asuste hankinnoista 
· On seuran fanituotteiden yhteyshenkilönä

 

2.6. Valmentajan tehtävät FC Raumassa

· Vastaa hänelle osoitetun joukkuueen valmennuksesta, valmennustoiminnasta  ja tuloksista
· Suunnittelee, organisoi ja toteuttaa jokaisen harjoituksen ja ottelun yhteistyössä joukkueen    muiden toimihenkilöiden kanssa 
· Sitoutuu toteuttamaan seuran omaa valmennuslinjaa parhaalla mahdollisella tavalla 
· Laatii joukkueelle valmennussuunnitelman 
· Sopii sekä toteuttaa yhteiset pelisäännöt joukkueen pelaajien sekä vanhempien ja muiden toimihenkilöiden kanssa 
· Kouluttaa ja kehittää itseään valmentajana 
· Osallistuu seuran valmentajakerhon kokouksiin sekä muihin tapahtumiin 
· Pitää harjoituspäiväkirjaa
· Huolehtii sarja ilmoittautumisista valmennuspäällikölle 
· Kauden päätyttyä lokakuun lopussa ilmoittaa seuran junioripäällikölle joukkueensa drop out  luvut. Pelaajien nimet ja syyt

 

2.7. Joukkueenjohtajan tehtävät FC Raumassa

· Hoitaa joukkueen sisäisen sekä ulkoisen tiedottamisen 
· Järjestää joukkueen vanhempainillat 
· Sopii sekä toteuttaa yhteiset pelisäännöt joukkueen pelaajien sekä vanhempien ja muiden  toimihenkilöiden kanssa 
· Laatii joukkueen toimintasuunnitelman yhdessä joukkueen muiden toimihenkilöiden kanssa 
· Vastaa joukkueen varainhankinnasta 
· Vastaa joukkueelle asetettujen maksuvelvotteiden suorittamisesta 
· Toimii joukkueen yhteyshenkilönä seuran varustevastaavaan, kaikissa varusteasioissa, seuran johtoon  ja pelaajien vanhempiin
- Joukkueen edustaja seuran juniorijaostossa
· Pitää joukkueen taloudesta yksinkertaista kirjanpitoa 
· Organisoi ottelutapahtumat, kuljetukset, majoitukset, ruokailut jne.peleissä ja turnauksissa 
· Täyttää joukkueen henkilöt ja kokoonpanon Tasoon. Merkitsee joukkueen tulokset Tasoon pelien jälkeen.
· Osallistuu seuran järjestämiin jojo- palavereihin
· Hoitaa joukkuetietojen päivitystä: johtoryhmä, pelaajat, vanhemmat. Henkilötietojen ylläpito/luovutus
· Huolehtii, että pelaajilla on voimassa oleva pelipassit, (lisenssi ja vakuutus) sekä huolehtii ja neuvoo pelaajia mahdollisista seurasiirroista. Tekee yhteistyötä tässä asiassa seuran valmennuspäällikön kanssa.
· Huolehtii sarjoihin ilmoittautumiset valmentajan kanssa
· Suunnittelee muiden joukkueen taustahenkilöiden kanssa joukkueen leireistä, turnauksista ja kauden joukkueen päättäjäisestä
· Joukkueenjohtaja perehdyttää uuden pelaajan ja hänen vanhempansa joukkueen ja seuran toimintatapoihin ja pelisääntöihin
· Antaa aloittavalle pelaajalle/vanhemmille aina seuraesitteen, kausijulkaisun, mitä kausimaksu kattaa-lomakkeen, josta ilmenee pelaajan/seuran velvollisuudet
· Lopuksi muutama hyvä neuvo
* Ole oma itsesi, asenteesi vaikuttaa muiden toimintaan
* Kuuntele ja jaksa kuunnella kaikkia
* Ole rehellinen, oikeudenmukainen ja tasapuolinen kaikkia kohtaan
* Delegoi, anna pieniä tehtäviä vanhemmille. Näin sinun ei tarvitse tehdä kaikkia yksin.
* Ole luottamuksen arvoinen

2.8. Rahastonhoitajan tehtävät

- Hoitaa joukkueen sisäisen sekä ulkoisen tiedottamisen
- Vastaa joukkueen varainhankinnasta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa
- Vastaa joukkueelle asetettujen maksuvelvoitteiden suorittamisesta seuralle
- Pitää joukkueen taloudesta yksinkertaista kirjanpitoa ja tekee varainkäyttösuunnitelman
- Huolehtii, että pelaajat maksavat kausimaksunsa joukkueen tilille ja rahstonhoitaja siirtä ne seuran juniorijaoston tilille
- Huolehtii, etä pelaajilla on voimasa olevat pelipassit (isenssi ja vakuutus) sekä huolehtii ja neuvoo pelaajia mahdollisista seurasiirroista. Tekee yhteistyötä tässä asiassa seuran valmennuspäällikön kanssa ja joukkueenjohtajan kanssa
- Kertoo muiden joukkueen taustahenkilöille paljonko joukkuella on pääomaa, jos joukkue järjestää leirejä, kauden päättäjäisiä tai osallistuu turnauksiin
 

2.9. Huoltajan tehtävät

 · Hoitaa joukkueen huoltajan tehtävät: Pallot täytettyinä ennen harjoitusten ja otteluiden alkua, juomapullot täytettynä harjoituksissa ja otteluissa, saapuu tuntia ennen ottelua paikalle ja huolehtii kyseisistä asioista, jollei toisin ole sovittu
· Laatii joukkueen toimintasuunnitelman yhdessä joukkueenjohtajan ja valmentajan kanssa
· Vastaa joukkueen huolto- ja lääkelaukusta, juomapulloista, palloista ym. varusteista ja tavaroista
· Toimii joukkueen yhteyshenkilönä seuran varustevastaavaan kaikissa huolto- ja lääkeasioissa
· Osallistuu seuran ja piirin järjestämiin huoltaja koulutuksiin

 

2.10. Pelaajan rooli

· Kunnioitan ja noudatan sovittuja sääntöjä 
· Olen tärkeä osa joukkuettani ja seuraani. Kaikissa joukkueen tapahtumissa muistan että edustan aina seuraani  
· Noudatan hyvää käytöstä sekä terveellisiä elämäntapoja kentällä ja sen ulkopuolella 
· Hyväksyn erilaisuuden 
· Osallistun aktiivisesti joukkueeni tapahtumiin sekä ilmoitan aina poissaoloista. 
· Harjoituksissa kuuntelen valmentajaani ja annan harjoittelurauhan pelikavereilleni 
· Harjoittelen myös omalla ajallani 
· Huolehdin aina omista pelivarusteistani ja muistan että ne ovat seuran omaisuutta.
· Huolehdin myös harjoitusvarusteistani. Muistan, että säärisuojat ovat pakollisia niin harjoituksissa kuin otteluissakin. Muistan pukeutua sään mukaisesti. Vesipulloni on aina harjoituksissani mukana.

2.11. Uudet pelaajat  

· Pelaaja antaa henkilötietonsa joukkueenjohtajalle, joka toimittaa ne seuran valmennuspäällikölle. Pelaaja rekisteröidään seuran nimiin ja hänelle otetaan palloliiton vaatima pelipassi ja vakuutus, ellei pelaajalla ole omaa korvaavaa vakuutusta. 
· Pelaaja saa seuralta joukkueen peliasun käyttöönsä 
· Seuran juniorijaosto määrittelee pelaajien kausimaksun 
· Uusille pelaajille pitää antaa aina tämä esite. Uudelle pelaajalle annetaan myös joukkueen yhteiset laatimat pelisäännöt, joita kaikki noudattaa sekä kerrotaan joukkueen ja seuran toimintatavat 
· Mikäli pelaaja lopettaa seurassa, hänen tulee palauttaa kaikki seuran omistamat varusteet.

 

2.12. Vanhempien rooli 

· Tuen ja kannustan lapseni harrastusta 
· Osallistun joukkueen yhteisiin talkoisiin sekä muihin tapahtumiin 
· Osallistun joukkueen vanhempainpalavereihin 
· Osallistun joukkueen pelisääntökeskusteluihin ja sitoudun noudattamaan sovittuja pelisääntöjä 
· Noudatan seuran toimintatapoja ja sääntöjä
· Kuulun jalkapallo perheeseen

 

3. Tavoitealueet 

3.1. Koulutus

1. Kaikki Pelaa –vastaava
2. Koulutussuunnitelma
3. Vanhempien perehdyttäminen seuran toimintaan
4. Kerhot 

FC Rauman toiminnan jatkuvan kehittämisen edellyttäessä seura panostaa eri alueiden toimijoiden kouluttamiseen. Seurassa on laadittu koulutussuunnitelma ja koulutusta pyritään tarjoamaan kaikille;valmentajille, ohjaajille, huoltajille, joukkueenjohtajille, pelaajille, vanhemmille sekä myös seuran aluevastaaville. Seuran koulutusrekisteri on valmennuspäälliköllä, jota hän päivittää. Seuramme Kaikki Pelaa -vastaavana toimii junioripäällikkö Jerri Tammi.  

Koulutussuunnitelma: 
· FC Raumassa voit edetä valmentajaurallasi. Joukkueiden valmentajille tarjotaan Piirin/ Liiton järjestämiä valmentajakoulutuksia käytäväksi seuran kustantamana. 
· Kaikille seuran uusille valmentajille/ ohjaajille järjestetään keväällä Kaikki Pelaa -lastenohjaajakurssi 
· Seuralla toimii valmentajakerho, johon kuuluvat seuran kaikki juniorivalmentajat. Valmentajakerho järjestää seuran sisäistä koulusta sekä tarjoaa erikoiskoulutustilaisuuksia. 
· Joukkueenjohtajille järjestetään seuran sisäistä koulutusta 2-3 koulutustilaisuutta vuodessa sekä aina tarvittaessa. Seuran omista toimintamalleista ja toimintatavoista sekä toiminta että talous asioissa. Joukkueenjohtaja on mukana juniorijaoston kokouksissa.
· Kaikille joukkueiden huoltajille järjestetään  keväisin huoltajan peruskurssi sekä teippauskurssi seuran/ yhteistyökumppanin toimesta. Sekä tarjotaan myös mahdollisuutta osallistua Piirin järjestämille huoltajakursseille. 
· Pelaajien vanhemmille on tarkoitettu juniorijaosto, joka kokoontuu kahdeksan kertaa vuodessa. Jaoston kokouksissa käydään läpi junioreiden/ seuran asioita. Kokoukset ovat avoimia kaikille. 
· Keväällä seura järjestää Pelinohjaaja-kurssin C/D-juniori-ikäisille tyttö- ja poikapelaajille. He toimivat pelinohjaajina nappulaliigassa sekä seuran järjestämissä turnauksissa. 

Dokumentointi:
· Valmentaja- ohjaajakoulutusrekisteri
· Valmentaja-, jojo-, huoltajasopimus-pohja

 

3.2. Ohjaus 

1. Tavoiteasettelu
2. Operaatio Pelisäännöt
3. Taitokulttuuri
4. Ohjaajat FC Rauman ohjaustoiminta: 

Seuralla on oma kasvatuksellinen-linja sekä valmennus-linja, jotka toimivat suuntaviivoina seuran kaikkien toimijoiden käytännön työkaluna. Jokainen FC Raumalainen sitoutetaan noudattamaan seuran junioritoiminnan-linjaa. Jokainen joukkue laatii syksyllä joukkueen kausisuunnitelman ja toimittaa kopion seuran junioripäällikölle. Junioripäällikkö käy kausisuunnitelmat läpi valmentajien/joukkuejohtajien kanssa. Seuran kaikki juniorijoukkueet käyvät joukkueensa pelisääntökeskustelun ja sopivat joukkueen pelisäännöistä yhdessä seuran kasvatuksellisen- linjan pohjalta. Seuran kaikki alle 15-vuotiaiden joukkueet toimittavat ne myös seuran puheenjohtajalle, junioripäällikölle sekä Piirin nuorisopäällikölle. Operaatio Pelisäännöt toimivat jokaisen joukkueen toiminnan kehittämiseksi. Joukkueen organisaation muodostavat joukkueenjohtaja sekä valmentajat, jotka tarpeen mukaan   hankkivat lisää toimihenkilöitä joukkueen toimintaan. Seuran tavoitteena on, että jokaisessa C- ja nuoremmissa juniorijoukkueissa olisi vähintään yksi D-tason käynyt valmentaja.Kaikilla lasten valmentajilla/ ohjaajilla tulee olla käytynä lasten kaikkipelaa-ohjaajakurssi. Tämän vetää uusille ohjaajille seuran kaikki pelaa vastaava.Vanhempien juniorijoukkueiden valmentajissa on oltava vähintään yksi C-tason käynyt valmentaja. Seura kannustaa valmentajia kouluttamaan ja kehittämään itseään. Järjestämään mahdollisuudet ja olosuhteet mahdollisimman lähelle. 

Taito kulttuuri:

TAITOHARJOITTELU
Seuralla on kaksi viikkoa ennen piirin taitotapahtumia taitoharjoitteluviikot. Jokaisella osallistuvalla juniorilla on mahdollisuus harjoitella taitotapahtumalajeja tällöin kolmesti viikossa.

SEURAN OMAT TAITOTAPAHTUMAT
Seura järjestää huhtikuussa ja elokuussa seuran omat, kaikille pelaajille tarkoitetut taitotapahtumat. Tarkoituksena saada mahdollisimman moni juniori harjoittelemaan taitotapahtumalajeja. Antaa kokemuksia ja rohkaisua kisatapahtumasta.

PIIRIN TAITOTAPAHTUMAT
Piirin järjestämissä kevään- sekä syksyn taitotapahtumissa on mukana FC Rauman junioreita.Tarkoituksena,että joka ikäluokasta olisi edustajia.

TAITOPALKITSEMINEN
Seura osoittaa kannustusta taitotapahtumiin osallistuville. Seura palkitsee kauden päätteeksi Taitopelaajan, jonka saa menestynein taitotapahtumiin osallistuja. Lisäksi jokainen syksyn taitotapahtumaan osallistuja palkitaan diplomilla. 

Dokumentointi
· Kausisuunnitelma-pohja
· Joukkueiden pelisäännöistä kopiot seuran puheenjohtajalle ja junioripäällikölle

 

3.3. Fair Play  

1. Fair Paly -arvot
2. Toimintatapa
3. Vastuu lajista
4. Henkilöstö   

Seuran junioritoimintaa ohjaa Palloliiton Nuorisotoiminnan-linja sekä seuran oma junioritoiminnan -linja.Seura pyrkii kasvattamaan lapsista ja nuorista reippaita ihmisiä sekä jalkapalloilijoita.Seura pyrkii tarjoamaan jokaisella raumalaiselle nuorelle mahdollisuuden olla mukana FC Raumassa. Fair Play- Reilu peli, on seuran keskeisiä arvoja. Kasvatukselliseen -linjaan on koottu seuran Fair Play pelisäännöt. Seuran puheenjohtaja johtaa ja vastaa seuran Fair Play työstä. Lisäksi seuraan on ongelmatilanteita varten nimetty ongelmanratkaisuelin, joka on tarkoitettu mahdollisia ongelmatilanteita varten. Mikäli esimerkiksi  juniorijoukkueessa syntynyttä ongelmatilannetta ei pystytä ratkaisemaan joukkueen sisällä. Silloin yhteydenotto seuran ongelmanratkaisuelimessä toimivaan henkilöön. Ongelmanratkaisuelin kokoontuu ja keskustelee aina kun joku ongelma vaatii selvitystä ja ratkaisua. Seura pitää tärkeänä seuratyöntekijöiden muistamista. Tavoitteena on saada järjestelmällisempi ja kattavampi seuraväen kannustejärjestelmä. Kauden päätöstilaisuudessa seura palkitsee vuoden seuratyöntekijän. Kauden päätteeksi palkitaan myös seuratoimijoita ansiomerkein, jotka ovat olleet mukana saeura toiminnassa kauemmin kuin kaksi vuotta. Nämä ansiomerkit anotaan aina erikseen piiristä. Seuran toimihenkilöt saavat kausikortin seuran edustusjoukkueen otteluihin. Kauden päättyessä seura viettää toimihenkilöille tarkoitettua kaudenpäätösiltamaa, joka on samalla palkinto-, että koulutus tilaisuus seuratoimijoille. Joukkueissa jaetaan myös pelaajille  kauden Fair Play -pelaaja palkintoja.

Dokumentointi
· Joukkueiden pelisäännöistä kopiot seuran puheenjohtajalle ja junioripäällikölle  

 

3.4. Viestintä 

1. Organisaatio
2. Seuraesittely
3. Yhteydet
4. Markkinointi 

Seuralla on oma tiedotussuunnitelma. Joukkueissa on nimettyjä henkilöitä vastaamaan tiedotuksesta.Seuran asioiden tiedottamisesta vastaavana toimii seuran puheenjohtaja. 

Tiedotussuunnitelma 
Seuran johtokunnan alla toimii juniorijaosto. Juniorijaosto vastaa seuran junioritoiminnasta. Jaostolla on myös oma talous. Jokaisesta joukkueesta on nimetty kaksi edustajaa(lasten vanhemmat) jaoston kokouksiin joita on kerran kuukaudessa koko toimintakauden ajan. Jaostolla on myös sähköpostiverkosto jolla tiedotetaan kokouksien pöytäkirjat, jotta päätökset saavuttaisi mahdollisimman monen vanhemman. Juniorijaoston kokoukset ovat avoimia kaikille. Seura julkaisee joka kevät ennen sarjakauden alkua seuran oman kausijulkaisun, jossa näkyy seuran yhteistyökumppanit sekä joukkueet. Kirjassa on myös tietoja seuran eri toiminnoista. Julkaisua jaetaan edustusjoukkueen kotiotteluissa. Kausijulkaisua on tarkoitus levittää turnausten ja pelien kautta myös vierasjoukkueiden edustajille. Seuralla on yleisesite seuran toimintatavoista. Esite jaetaan jokaiselle junioripelaajan vanhemmille.Seuran junioritoiminnan -linja, jossa on kattavammin tietoa seuran toiminnoista jaetaan myös vanhemmille. Seuraesite ja junioritoiminnan -linjaa päivitetään vuosittain. Seuralla on omat nettisivut. Jokaisesta joukkueesta on nimetty nettivastaava, joka päivittää joukkueen sivuja. Sivuilla on joukkueiden sekä seuran kaikkien yhteyshenkilöiden yhteystiedot sekä kattavaaa tietoa seuran toiminnasta.  Seura tiedottaaa toiminnoistaan lähimpiä tiedotusvälineitä. Seuralla on rekisteri toimintaympäristönsä tiedotusvälineistä. Tiedottamisella pyritään näkyvöittämään seuran toimintaa. 
- ottelutulokset
- jalkapallokoulu
- syysturnaukset
- naperofutis
- tyttöfutis
- Piiri- / Maajoukkue valinnat
- muu junioritoiminta

Dokumentointi
· Seuraesitteet, kausijulkaisut arkistoidaan toimistolle

 

3.5. Talous ja hallinto  

1. Toiminta ja talous
2. Vastuuhenkilöt
3. Laatukäsikirja
4. Sisäinen koulutus
5. Jäsenistön sitoutus  

Seuran hallinnon yhteyshenkilö on puheenjohtaja Jaana Österman.
Seuran taloudesta vastaa taloudenhoitaja Seppo Elo. Juniorijaostolla on seuran sisäisestä sekä ulkoisesta- taloudenkäytöstä vastaavat nimetyt koulutetut henkilöt. Juniorijaoston jokaisessa kokouksessa käydään erillisenä kohtana yhdessä läpi jaoston talousasiat. 
Joukkueenjohtajille järjestetään seuran sisäistä koulutusta aina tarvittaessa. Joukkueenjohtaja toimii juniorijaostossa, joka toimii tiedotus- ja koulutuskanavana. Joukkueenjohtaja saa aina oman jojokansion, joka sisältää joukkueenjohtajalle tarvittavat ohjeistukset ja asiakirjapohjat.
Jokaiselta joukkueelta vaaditaan alkavan kauden toimintasuunnitelma. Joukkueille jaetaan kausisuunnitelma –pohjat, joka on minimi mitä seura vaatii joukkueilta. Kausisuunnitelmat on toimitettava seuran junioripäällikölle aina joulukuun 1. päivä mennessä. 
Seuran laatukäsikirjana toimii junioritoiminnan -linja. Linja sisältää seuran toimintatavat sekä organisaatiomallin. Junioritoiminnan -linja jaetaan jokaiselle pelaajalle ja vanhemmille.

Dokumentointi
· Kausisuunnitelma –pohja  

 

3.6. Tapahtumia ja toimintoja  

· Kykykoulu on toiminut vuodesta 2004 lähtien (12-15v) seuran junioreille. 
· Maalivahtitalli on tarkoitettu seuran C-D-E tyttö sekä poika maalivahdeille. Ryhmät toimivat kerran viikossa keskimäärin puolet toimintakaudesta. 
· Seura järjestää kaikille 5-11 vuotiaille  lapsille tarkoitetun jalkapallokoulun, jossa toimii ohjaajinaseuran juniorivalmentajia apunaan vanhempia junioripelaajia. 
· Seuralla toimii kesän ajan oman seuran sekä yhteistyö seurojen kanssa 5-11 vuotiaille junioreille tarkoitettua Lähi-Liiga, jonka tarkoituksena on tarjota joka viikko pelitapahtuma pelaajillekesä- ja elokuussa. 
- Seura on kehittänyt talvikaudeksi Talvilähiliigan/turnauksen, jossa seura järjestää nuoremille junioreille tytöille ja pojille pelejä. Talvilähiliiga huipentuu pelattavaan Lähi-Liiga Cup:iin. Lähiliiga turnauksia pidetään kerran kuukaudessa
· Seura kouluttaa vuosittain omia C/D-junioreita pelinohjaajiksi Lähi-Liigan peleihin. 
· Seura järjestää syyskuun kahtena viikonaloppuna juniorijalkapalloturnauksen kaikille seuran juniori- ikäluokille. 
· Kummitoiminta toimii yhteistyölinkkinä seuran edustusjoukkueen ja seuran alle 12-vuotiaiden junioripelaajien välillä. Pikkukenttien juniorijoukkueille on nimetty kummipelaajia edustusjoukkueen pelaajista. Kummipelaajat käyvät juniorijoukkueidensa harjoituksissa ja peleissä sekä päinvastoin junioripelaaajat käyvät seuraamassa kummipelaajiensa otteluita. 
 · Tutor toiminta. Seura mukana yhteistyöseurojen kanssa Palloliiton Fortum Tutor ohjelmassa 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015
· JazzIirot Akatemia. Mukana satelliittiseurana Pallo-Iirojen järjestämässä taitokoulussa, kykykoulussa sekä akatemia toiminnassa 2010 vuodesta eteenpäin.
· Seura järjestää maalivahtipäivä tapahtuman avoimena kaikille juniorimaalivahdeille ammattitaitoisessa valmennuksessa. Tapahtumia on kaksi kertaa kaudessa marraskuussa ja maaliskuussa.

Dokumentointi
· Syysturnausesite 
· Kykytoiminta-malli

 

4. Tyttöfutis FC Raumassa  

· Järjestää tytöille ohjattua jalkapallotoimintaa 
· Panostaa tyttövalmennus koulutukseen 
· Järjestää tyttöjalkapalloturnauksia 
· Järjestää tytöille oma futiskoulu 
· 12–15-vuotiaille pelaajille järjestetään kykykoulu- sekä maalivahtitalli- toimintaa 
· Seurassa toimii tyttöjalkapallovastaava  
· Tavoitteena laajentaa tyttöfutistoimintaa ja tarjota mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa jalkapalloa joukkueessa

 

5. Seuran asut / värit / logo

· Joukkueet saavat seuralta yhtenäisen peliasun (paita, shortsit, sukat) 
· Seuran hankkimat pelipaidat ovat seuran omaisuutta, jotka pitää palauttaa, jos pelaaja lopettaa pelaamisen seurassa 
· Seuran varuste hankinnoista vastaa nimetty varustevastaava
. Seuralla sopimus vaatehankinnoista yhteistyökumppanin kanssa vuosittain
· Seuran värit ovat musta/valkoinen/vihreä 
· Seura luo ja kehittää fanituotteitaan

SEURAN LOGO:                                                                            

SEURAN PELIASU:  Paita vihreä (pitkähihainen)
                                  Shortsit mustat
                                  Sukat mustat